Pochodzenie i Początki Psychoterapii

Pochodzenie i Początki Psychoterapii

Psychoterapia- skąd się wzięła? Psychoterapia jest powszechnie znana. Większość osób słyszało termin w telewizji, internecie lub od znajomych korzystających z usług terapeuty. Niestety do dzisiaj wiele osób nie jest w stanie rozróżnić spokrewnionych ze sobą zawodów: psychoterapeuty, psychiatry i psychologa.
Wiele osób, na pytanie czym jest psychoterapia odpowiada: ,,jest to rozmowa o swoich problemach’’. W pewnym sensie można się z powyższym stwierdzeniem zgodzić, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. W stosunku do psychoterapii narosło wiele mitów oraz przekonań, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Aby mieć pełniejszy obraz , należy sięgnąć trochę wstecz aby zrozumieć skąd się psychoterapia wzięła i jak ewoluowała.

Co było kiedyś?
Psychoterapia jest dziedziną nauki w porównaniu do innych dyscyplin medycznych, stosunkowo młodą. Powszechnie przyjmuje się, że współczesna psychoterapia zawdzięcza swój dynamiczny rozwój dzięki austriackiemu twórcy psychoanalizy Zygmuntowi Freudowi. Jemu, dzisiejsza psychoterapia zawdzięcza wiele terminów używanych już właściwie powszechnie. Takie terminy jak: nieświadomość, ego, libido, są jego dziełem i weszły już do języka potocznego, a nawet popkultury. Jego twórczość była niczym kamień milowy w rozwoju teorii osobowości i psychopatologii.
Przez jednych był podziwiany przez innych znienawidzony. Psychoanaliza była i również dzisiaj jest krytykowana z powodu tego, że nadmiernie zajmuje się konfliktami psychicznymi, przeszłością i nieświadomością. Niezależnie od słuszności tej krytyki należy uznać, że jego wkład w rozumienie człowieka, jego rozwoju i złożoności procesów psychicznych jest niezmierny.
Psychoanaliza w latach kształtowania się poglądów Freuda nie zyskała szerszego zainteresowania. Jak często bywa w historii nowych myśli, swoją popularność zyskała na lata przypadające po śmierci jej twórcy. To zainteresowanie przyczyniło się do rozwoju innych technik terapeutycznych, które zanegowały Freudowskie rozumienie człowieka. W opozycji do analitycznej koncepcji został przedstawiony behawioryzm. Badacze, mający odmienne od Freuda poglądy, zaczęli skupiać swoją uwagę na ówczesnych badaniach dotyczące warunkowania. Znane powszechnie badania Pawłowa dotyczące warunkowania dały inspirację do tworzenia nowych technik stojących w opozycji do psychoanalizy. Z upływem czasu powstawały kolejne szkoły, teorie i podejścia opisujące swoje rozumienie człowieka i jego natury (które zostaną przedstawieni niebawem).

Jak jest obecnie?

Obecnie na świecie jest ponad 400 podejść terapeutycznych. Każde z nich ma osobną koncepcję rozwoju psychopatologii, metod leczenia i założeń teoretycznych. Jedne z nich kładą nacisk na: nieświadomość, ciało, relacje interpersonalne, system rodzinny, duchowość i wiele innych czynników, które wg. Twórców mają kluczowe znaczenie. Faktem jest to, że współczesne badania wskazują, że różne terapie są pomocne na różnych etapach pracy z pacjentem. Co ciekawsze ich naukowa skuteczność jest porównywalna a wybór konkretnego podejścia będzie miał wpływ na terapie tylko w 1%.

Co leczy ?

Pytanie nasuwa się same. Skoro wybór techniku terapeutycznej nie ma istotnego znaczenia to co ma? Jak się okazuje – terapeuta i relacja terapeutyczna. Jeżeli klient czuje się bezpiecznie, ufa w skuteczność leczenia, tworzy się przymierze terapeutyczne. W takich warunkach pacjent ma możliwość, aby doświadczyć relacji, która będzie dla niego lecząca lub inaczej mówiąc, powodującą zmianę. Czyli terapeuta ma za zadanie stworzyć takie warunki, które pozwolą w poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i braku oceny na doświadczenie lub rozpoznanie na nowo przyczyn problemów, lub trudności, które skłoniły klienta na podjęcie psychoterapii.

 

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *